Ściany ogólnie

Pionowa przegroda budynku, która spełnia funkcję osłonową lub konstrukcyjną, to ściana. Ściany możemy podzielić na:

- osłonowe zewnętrzne,

- konstrukcyjne wewnętrzne,

- konstrukcyjno-osłonowe zewnętrzne,

- działowe.

Ponadto, w budynkach mogą występować ściany osłonowe wewnętrzne, których przeznaczeniem nie jest jednak osłona budynku od czynników atmosferycznych, ale oddzieleni dwóch wnętrz o różnej temperaturze, hałaśliwości, lub wilgotności. Ściany takie są odmianą ścian działowych.
W zależności od położenia w stosunku do poziomu terenu ściany dzielimy na podziemne i nadziemne, a w zależności od poziomu kondygnacji w budynku, na ściany piwnic, pięter, poddasza. W ścianach występują często różne elementy dodatkowe, wpływające na ich konstrukcję, cechy użytkowe, lub wygląd zewnętrzny. Do elementów tych zaliczamy okna i element konstrukcyjny przekrywający otwór okienny, zwany nadprożem. Ponadto zwieńczenie całości ściany lub jej części nazywa się gzymsem. Gzymsy dzielą się na wieńczące, oraz międzypiętrowe - tzw. kordonowe. Podstawa ściany w poziomie terenu ma zazwyczaj kształt odsadzki poziomej, która nazywa sie cokołem. element ściany pomiędzy dwoma otworami okiennymi, na którym opiera się nadproże, nazywamy filarem międzyokiennym, a część ściany pod oknem - ława podokienna.

Ława podokienna często ma mniejszą grubość niż reszta ściany, przez co powstaje we wnętrzu wnęka podokienna wykorzystywana na umieszczenie grzejnika lub szafki podokiennej.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 02 658 412

E-mail: kontakt@domzenergia.pl

Pomysły na urządzenie domu i ogrodu. Inspiracje dotyczące wystroju łazienki oraz wskazówki dotyczące niezbędnych sprzętów w domu. Zapraszamy!